saiimogdev@gmail.com 095-343-9818(หน่อง), 084-752-7889(ต้น)

Saimok.com สอนเขียนโปรแกรม

จัดทำ Worldpress สอนเขียนโปรแกรม เกี่ยวกับ PHP Framework ของ laravel 5.0

addsold.com

ระบบติดตามสินค้า ใน Amazon เพื่อเฝ้าดูราคาสินค้าขึ้นลง

PNG GROUP

เว็บไซต์แสดงสินค้า บริษัท พี.เอ็น.จี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท กาวโฟม จำกัด

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์บริษัท กาวโฟม จำกัด พร้อมระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน

Infinity Gen Co.

ระบบจัดการขอ้มูลภายในบริษัท Infinity Gen

Cafe Holiday Tour.

บริการออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ cafeholidaytour พร้อมระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน

อาคารบ้านและที่ดิน

จัดทำ ระบบเว็บไซต์ อาคารบ้าน และที่ดินใหม่ โดยอ้างอิง โครงสร้าง และฐานข้อมูลเดิม แต่ปรับระบบให้สามารถใช้งานได้งายขึ้น

STUDIO 4 RENTAL

ออกแบบและจัดทำ ระบบเว็บไซต์ ให้กับ Studio 4 

รองรับการแก้ไขข้อมูลด้วยระบบจัดการข้อมูล (Back office)

รองรับการใช้งาน 3 ภาษา

ออกแบบเป็น Responsive Design

Mok Toy จำหน่าย ของเล่น เลโก้ Nanoblock Miniblock ของเล่นเสริมพัฒนาการ

  • จัดทำระบบ E-commerce สำหรับขายของเล่น 
  • มีตะกร้าสินค้า
  • ระบบสมาชิก