saiimogdev@gmail.com 095-343-9818(หน่อง), 084-752-7889(ต้น)

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ทุกความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ และการให้บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า จะส่งผลให้ เกิดความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ทีมงานสายหมอกโซลูชั่น จึงมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการ ที่ตรงความต้องการให้มากที่สุด ด้วยขั้นตอนการทำงานง่ายๆ

รับช้อมูลเบื้องต้น

แจ้งความต้องการให้กับเรา เพื่อการประเมินแผนการดำเนินการที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางติดต่อเราได้ดังนี Hot Line : 095-3439818 , 084-752-7889 หรือ ติดต่อเราได้ที่นี่

ประเมินราคา

เราจะประเมินระยะเวลาและงบประมาณเบื้องต้น พร้อมส่งใบเสนอราคาให้กับท่านโดยเร็ว

นัดหมายสรุปความต้องการ และเริ่มงาน

เมื่อทำการประเมินราคาแล้ว สามารถนัดหมายเพื่อสรุปความต้องการทั้งหมด และเริ่มงานได้ทันที